Konsignak


  Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legea

Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzkoa (LGA).

descargar PDF 113Kb
  Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legearen Araudia


Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Araudia onartzen duena (LGAA).

descargar PDF 470Kb
  Errepideko bidaiari garraioaren Legea


4/2004 LEGEA, martxoaren 18koa, Errepideko Bidaiari Garraioarena.

descargar PDF 470Kb


Diseño: logo kernet "Kernet, internet y nuevas tecnologías"